AITA MEIL KOGUDA SÜLEARVUTI SOETAMISEKS VAJALIK SUMMA

Väärikate ülikooli loengupäevadel kasutavad esinejad oma materjalide tutvustamiseks sülearvutit, mis koostöös projektoriga kogu info nähtavaks teeb. Seni kasutasime projektijuhi isiklikku vana arvutit, aga see on muutunud oma vanusest tulenevalt kasutuskõlbmatuks...

KUI SA LEIAD, ET MEIE VÄÄRIKAD VÄÄRIVAD teadmiste omandamiseks kaasaegset esitlustehnikat, siis....

Kui soovite meie sihtasutust toetada rahaliselt, 
siis siin on meie pangakonto number: 
EE081010220198011221   SEB 
Sihtasutus Kesk-Eesti õppe-ja kompetentsuskeskus
Tehingupartnerikood 213302 

Sihtasutus  Kesk-Eesti õppe-ja kompetentsuskeskus liitus detsembris annetuste kogumise hea tavaga. Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis. Hea tava on abivahend, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumise põhimõtted oleksid kõigile osapooltele selged ja arusaadavad ning abi jõuaks abivajajani. Annetuste kogumise hea tavaga saab tutvuda allpool.
 
ANNETUSTE KOGUMISE HEA TAVA 

Kinnitades, et tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga, kohustub annetuste koguja järgima järgmisi põhimõtteid:
Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav. See tähendab, et annetuse koguja kodulehel on avaldatud organisatsiooni eesmärgid, aastaaruanded ja ülevaated annetuste senisest kasutamisest, põhikiri, juhtorgani ja töötajate nimed ning organisatsiooni kontaktandmed. Annetajaid teavitatakse ka annetamisega kaasnevatest maksudest ja soodustustest.  
 
Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse. Kui annetusi kogutakse abivajajale edasi andmiseks, on annetuse tegijal õigus eelnevalt teada, kui suur osa annetusest jääb annetuse kogumise ja vahendamisega kaasnevate kulude katteks.  
 
Annetuse tegemiseks ei avaldata survet. Annetuse koguja austab annetaja õigust ise otsustada, kas ja kui palju ta annetab, ning kas ta soovib, et tema nimi annetajana avalikustatakse või mitte.  
 
Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele. Infot tema kohta ei avaldata ilma abivajaja nõusolekuta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata laste õiguste kaitsmisele.  
 
Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Kui juba kogutud annetust ei ole võimalik kasutada, siis annetuse koguja teavitab sellest annetajat ja pakub võimalust annetuse tagastamiseks või lepitakse kokku annetuse edaspidises kasutamises.
 
Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel. 
 
Vaata lähemalt: http://www.ngo.ee/annetamine 

Sihtasutuse põhikiri