Retla kooli 8.-9.klass

Õpilastele meeldis:

  • teadusteater, lahkamine,
  • huvitavad atraktsioonid,
  • neeru lahkaminemeeldis ja ma olin ainuke, kes julges seda teha
  • kõik meeldis
  • Mulle meeldis kõige rohkem grupitöö ja kõige huvitavam oli teadusteater
  • Teadusteater, kopsu lahkamine, kõik meeldis
  • kõik meeldis aga seal oleks võinud olla uusi eksponaate, eriti meeldis see teater.
  • Mulle ei meeldinud neeru lõikamine

Õpetajad arvasid:


Külli Liblik
.
Töö toimus õpitubade kaudu. Moodustati eraldi rühmad üheksandate ja kaheksandate klasside õpilastest. Esmalt oli mõlemal rühmal sissejuhatav vestlus, millele järgnes töölehtede täitmine vastavate teemade järgi. Seejärel oli teadusteater seedimise kohta inimkehas. Õpilastele see meeldis väga ja oli tõeliselt huvitavalt
lavastatud. Seejärel lahkasid kaheksandikud rühmiti sea neeru ja üheksandikud sea kopsu. Lastele tundus see üsna põnev. Päev lõppes kokkuvõttega. Ajaliselt oli õppepäev mõistliku pikkusega ja tundus, et õigustas end igati. Saadi vahvaid uusi teadmisi.

Tiina Leesmaa:

Neljapäeval, 12. märtsil külastasime Retla kooli 8.-9. klassiga Ahhaa keskust. 8. klassi teema oli „Toit ja tervis“ ning 9. klassi teema „Anatoomia“. 9. klass sai kõigepealt ülikooli prepareeritud väljapaneku juures näitliku loengu inimese anatoomiast. Tempo oli kiire ning eriti süveneda ja vaadata ei jõudnud. Tore oli Teadusteatri etendus „Koogist kakani“, kus tehti puust ja punaselt selgeks toidu teekond meie sees. Siis jagati klass 4-liikmelisteks võistkondadeks ja tuli täita neli erinevat töölehte eksponaate uurides. Aeg oli piiratud ja kõik grupid kõiki lehti valmis ei jõudnud.

Päeva lõpetas elevusttekitav kopsu lahkamine. Kõik said selga kitlid, kätte kummikindad ja meeskonna peale skalpelli. Selgitati kopsu töö põhimõtet. Tuli kopsu kõrre abil täis puhuda ja lahti lõigates kopsu torukesi otsida. Õpilaste hulgas oli nii entusiastlikke huvilisi kui ka vaikselt eemaletõmbujaid. Oli hariv ja põnev päev.


Laupa Põhikooli tagasiside:

Õpetaja Anneli Paas

«Õppepäev algas 8. klassile "Toit ja tervis" programmiga. Alguses tutvustati inimesele vajalikke mineraalaineid. Igaüks sai valmistada endale terviseratta, kust sai vaadata millist mineraalainet millisest toiduainest saab ja kui palju seda organism vajab. Seejärel oli AHHAA keskuses neil mäng, kus nad pidid otsima küsimustele vastuseid. Päev lõppes neeru lahkamisega, mis tekitas palju elevust. Väga üksikud ei võtnud sellest tegevusest aktiivselt osa, sest nad ei kannatanud verd ja kogu sellist lõikumisprotsessi. tegijad olid õhinaga asja kallal ja said uut ja huvitavad teada. Õpilased avaldasid ka soovi, et koolitundides võiks midagi sellist teha. Lõpuks vaatsime ka teadusteatrit «Koogist kakani».»